Ustroj

Obavljanje djelatnosti i poslova društva organizirano je u slijedećim ustrojstvenim cjelinama:

Uprava

 • Predsjednik uprave
 • Član uprave

Ured uprave

 • Koordinator poslovnih jedinica gospodarenja otpadom
 • Koordinator  stručnih poslova Razvoja i upravljanja projektima, Zaštite okoliša, Marketinga i odnosa s korisnicima i Održavanja i razvoja informatičkog sustava
 • Predstavnik uprave za kontroling i interne procese
 • Samostalni referent zaštite na radu, zaštite od požara, i osiguranja
 • Tajnica ureda Uprave
 • Administrativni tajnik
 • Dostavljač

Gospodarenje otpadom

koje obuhvaća djelatnosti iz djelokruga djelatnosti reguliranih Zakonom o održivom gospodarenju otpadom i to:

 • Poslovna jedinica sakupljanja i odvoza komunalnog otpada i vozno-strojnog parka, u kojoj se obavljaju poslovi sakupljanja i odvoza komunalnog i neopasnog otpada,
 • Poslovna jedinica odvojenog prikupljanja otpada, u kojoj se obavljaju poslovi odvojenog prikupljanja iskoristivih vrsta otada putem „zelenih otoka“ i reciklažnih dvorišta,
 • Poslovna jedinica odlaganja otpada, u kojoj se obavljaju poslovi trajnog odlaganja komunalnog i neopasnog otpada na odlagalište neopasnog otpada Mraclinska Dubrava te sanacija, zatvaranje i monitoring odlagališta u skladu s posebnim propisima

Poslovna jedinica održavanja čistoće,

 • u kojoj se obavljaju poslovi iz djelokruga komunalnih djelatnosti reguliranih Zakonom o komunalnom gospodarstvu, a podrazumijeva poslove čišćenja ulica i trgova na području grada Velika Gorica,

Stručne službe

 • Služba pravnih, kadrovskih i općih poslova
 • Financijsko-računovodstvena služba
 • Služba nabave

Stručni poslovi

 • Razvoj i upravljanje projektima
 • Zaštita okoliša
 • Marketing i odnosi s korisnicima
 • Održavanje i razvoj informatičkog sustava