Raspored odvoza odvojeno prikupljenog otpada i miješanog komunalnog otpada u dane predstojećih blagdana

Odvojeno prikupljeni otpad odnosno PAPIR te PET i MET ambalaža

  1. Ovog petka 25.12.2020. na blagdan Božića neće biti odvoza odvojeno prikupljenog otpada (papir te plastična i metalna ambalaža). Odvoz će biti u ponedjeljak 28.12.2020. godine.
  2. Također sljedećeg petka 01.01.2021., Nova godina, neće biti odvoza odvojeno prikupljenog otpada. Odvoz će biti u subotu 02.01.2021. godine.

Molimo predstavnike stanara da u navedene dane spremnici za otpad (smetlarnici) budu otvoreni.

 

Miješani komunalni otpad

  1. U petak 25.12.2020. – Božić – neće se odvoziti miješani komunalni otpad.

Za korisnike koji imaju dva odvoza tjedno usluga će biti izvršena u utorak, 29. 12. 2020. godine, uključujući i stambene zgrade, uz uzimanje svih dodataka (vrećica), isključivo i samo na naznačeni dan odvoza.

Za korisnike koji imaju jedan odvoz tjedno usluga će biti izvršena u ponedjeljak, 28. 12. 2020. godine, uz uzimanje  svih dodataka (vrećica), isključivo i samo na naznačeni dan odvoza a obuhvaća naselja: Okuje, Vukovina, Gornje Podotočje, Lazina Čička, Bapča, Črnkovec, Selnica Ščitarjevska, Lekneno, Trnje, Sasi, Novaki, Strmec Bukevski, Zablatje Bukevsko, Sop Bukevska.

  1. U petak 01.01.2021. – Nova godina – neće se odvoziti miješani komunalni otpad.

Za korisnike koji imaju dva odvoza tjedno usluga će biti izvršena u utorak, 05.01.2021. godine, uključujući i stambene zgrade, uz uzimanje svih dodataka (vrećica), isključivo i samo na naznačeni dan odvoza.

Za korisnike koji imaju jedan odvoz tjedno usluga će biti izvršena u subotu, 02. 01. 2021. godine, uz uzimanje  svih dodataka (vrećica), isključivo i samo na naznačeni dan odvoza a obuhvaća naselja: Okuje, Vukovina, Gornje Podotočje, Lazina Čička, Bapča, Črnkovec, Selnica Ščitarjevska, Lekneno, Trnje, Sasi, Novaki, Strmec Bukevski, Zablatje Bukevsko, Sop Bukevska.

 

VG Čistoća d.o.o.