Biootpad

U smeđu kantu molimo odlagati:- kuhinjski i vrtni otpad od sirovog voća i povrća
- ostaci hrane (kruti) biljnog porijekla iz kuhinje
- ljuske jaja, ostatci i mrvice kruha, talog kave i čaja, vrećice čaja, papirnati filteri za kavu
- uvenulo cvijeće i drugo bilje, zemlja od cvijeća
- čačkalice, ražnjići, pokvarene namirnice bez ambalaže i tekućine
- manje količine korištenih recikliranih papirnatih ubrusa, vrećice od recikliranog papira (škarnicli", škartoci"), papir za pečenje kartonske kutije za jaja (bez etiketa)
- piljevina, izmet i stelja malih kućnih ljubimaca (npr. hrčaka, kunića, ptica)

U smeđu kantu NE SMIJE se odlagati- bilo kakve tekućine, kosti
- vlažne maramice, higijenski ulošci, pelene, izmet ljudi ili većih kućnih ljubimaca (psi, mačke itd.)
- ostaci duhana, opušci, sadržaj vrećice iz usisavača i sl.
- kutije za jaja koje nisu od recikliranog kartona
- BILO KAKAV OTPAD KOJI NE SPADA U KATEGORIJU BIOOTPADA

Molimo nemojte stavljati svoj biootpad u plastične vrećice ili folije, radije koristite reciklirani papir za oblaganje i umotavanje vlažnog biootpada ili izravno ispraznite kantu/vrećicu koju držite u kuhinji. Vrećicu ni u kojem slučaju ne bacajte u smeđu kantu, osim ako je na njoj izričito naznačeno da je načinjena od biorazgradive plastike, već zaprljanu vrećicu bacite u miješani komunalni otpad.

Kako držati biootpad u stanu kući bez da se razviju neugodni mirisi i kako ukloniti višak vode?
Odagnati neugodne mirise i ukloniti višak vode možete dodavanjem „smeđeg“ suhog, ugljikom bogatog materijala i miješanjem kako biste prozračili sastojke. Koristite kuhinjske ubruse i salvete od recikliranog papira, vrećice od recikliranog papira („škarnicli“), komade recikliranog kartona, suho lišće, travu ili piljevinu.