Gdje smo

1. VG Čistoća, d.o.o. za održavanje čistoće
10 410 Velika Gorica, Kneza Ljudevita Posavskog 45
Tel.: (01) 6566-750
Fax: (01) 6566-760
e-mail: vgcistoca@vgcistoca.hr
Web: www.vgcistoca.hr

2. VG Čistoća, d.o.o. za održavanje čistoće
Reciklažno dvorište Velika Gorica
Ivana Gorana Kovačića bb
Tel.: (01) 6646 982

3. VG Čistoća, d.o.o. za održavanje čistoće
Reciklažno dvorište Mraclinska Dubrava, Ladislava Galekovića bb, 10410 Mraclin
Tel.: (01) 6268 078

3. VG Čistoća, d.o.o. za održavanje čistoće
Odlagalište neopasnog otpada Mraclinska Dubrava,
Ladislava Galekovića bb, 10410 Mraclin
Tel.: (01) 6268 051